Beneficis de les IAA

Amb els gossos de teràpia aconseguim que les intervencions siguin divertides i satisfactòries per al participant.

Incorporem els nostres gossos de teràpia dins de programes terapèutics o educatius. Així aconseguim que les intervencions siguin divertides
i satisfactòries per al participant.

Al mateix temps, trenquem amb les rutines i engresquem als protagonistes.
Els gossos són un gran element motivador i reforcen el seu esforç.

Els beneficis genèrics són:

  • Preventius: disminueix l’estrès i els símptomes psicosomàtics. Es facilita la integració.
  • Físics: augmenta la motricitat, disminueix la tensió arterial i afavoreix la relaxació muscular. Propicia un estret contacte físic, millorant la motricitat i l’estimulació sensorial.
  • Psicològics: augmenta l’autoestima, s’assumeixen responsabilitats, ajuda a controlar la tolerància a la frustració, millora el grau d’atenció i de memòria.
  • Educatius: afavoreix el joc i el desenvolupament, augmenta el vocabulari i, sobretot, millora la concentració.
  • Socials: facilita les interaccions, la comunicació, l’empatia i la implicació.

El professional de la salut o l’educació amb qui col·laborem també es beneficia de la presència del gos i del tècnic:

  • Facilitem la seva feina, captant l’atenció del participant i augmentant l’interès en participar.
  • S’afavoreix la comunicació amb el participant.
  • Es positivitza la figura del professional.
  • Treu tensió a l’ambient, fent que la interacció sigui més fluida i espontània.
  • Es trenca la resistència que té el participant a realitzar les intervencions.