Reconeixement legal

Reconeixement legal del gos de teràpia a Andorra.

Els nostres gossos han obtingut el Certificat de Gos de Teràpia, per la Llei 11/2016 de la legislació Andorrana.

Complim la normativa rigorosament.

La Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i de protecció d’animals, defineix al gos de teràpia com aquell gos que ha estat ensinistrat, en un centre especialitzat i legalment establert, per intervenir en sessions d’intervenció assistida amb animals, amb persones a qui aporta un benefici en el procés terapèutic o educatiu.

L’article 8 decreta que els gossos de teràpia legalment acreditats tenen acceptada l’entrada a edificis, espais públics, comerços i piscines públiques, així com als transports públics, taxis o similars, sempre que es pugui justificar documentalment la seva condició de gos de teràpia.

L’octubre de 2016, segons regula el Decret d’aprovació del Reglament per a la identificació i el registre d’animals de companyia, les gosses de Canis Grup van obtenir el reconeixement oficial de la condició de gos de teràpia.

Legislació del Principat d’Andorra – Llei 11/2016

La Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i de protecció d’animals, defineix al gos de teràpia com aquell gos que ha estat ensinistrat, en un centre especialitzat i legalment establert, per intervenir en sessions d’intervenció assistida amb animals, amb persones a qui aporta un benefici en el procés terapèutic o educatiu.

L’article 8 decreta que els gossos de teràpia legalment acreditats tenen acceptada l’entrada a edificis, espais públics, comerços i piscines públiques, així com als transports públics, taxis o similars, sempre que es pugui justificar documentalment la seva condició de gos de teràpia.

L’octubre de 2016, segons regula el Decret d’aprovació del Reglament per a la identificació i el registre d’animals de companyia, les gosses de Canis Grup van obtenir el reconeixement oficial de la condició de gos de teràpia.