Què és un gos de teràpia?

Perquè un gos sigui de teràpia, cal seleccionar aquell individu que compleixi amb uns requisits morfològics i de caràcter concrets i educar-lo i ensinistrar-lo específicament per realitzar aquesta feina.

“Els gossos són el nostre vincle amb el paradís. No saben què és el mal, ni la gelosia, ni el disgust. Asseure’s amb un gos al vessant d’una muntanya en una tarda gloriosa és tornar a l’Edèn, on no fer res no era avorrit: era la pau.”

Milan Kundera, La insostenible lleugeresa de l’ésser.

Què és un gos de teràpia?

Un gos de teràpia és aquell específicament seleccionat, educat i ensinistrat per integrar-se dins de programes terapèutics o educatius, al servei del professional, per tal de facilitar l’assoliment dels objectius establerts i aportar un canvi significatiu en la vida de les persones.

No val qualsevol gos, no n’hi ha prou amb que sigui molt carinyós i bo, i que s’ho deixi fer tot. Per obtenir un gos de teràpia cal trobar l’individu que compleixi amb uns requisits —morfològics i de caràcter— molt rigurosos. I, tot seguit, educar-lo i ensinistrar-lo específicament per a aquesta feina.

Hem de fer-ho així perquè treballem amb persones vulnerables i no hi ha marge d’error possible. El gos ha de ser fiable al 100%.

Perquè són animals socials, els agrada cooperar amb els humans. Busquen el contacte amb les persones, i hi interactuen espontàniament i voluntàriament.

Estableixen vincles fortíssims amb els seus guies. Els encanta treballar, volen sentir-se útils. Estan molt adaptats als entorns humans, a les seves rutines i protocols.

S’acomoden a qualsevol entorn i situació, podem portar-los sense problemes a tot arreu. Per tant, no els costa gens d’integrar-se en programes d’intervenció per ajudar a les persones.

Els gossos de teràpia saben quan han d’acostar-se a les persones i com fer-ho. Tenen reaccions espontànies que, quan el tècnic les sap aprofitar, beneficien molt al procés terapèutic.

Un gos de teràpia ha d’estar sa i net, amb els controls sanitairs al dia. Ha de tenir una educació excel·lent, una molt bona obediència bàsica. Ha d’haver obtingut un reconeixement oficial com a animal de teràpia i ha de tenir una assegurança de responsabilitat civil. Cal tenir en compte que la feina d’un gos de teràpia és dura, perquè pot estar sotmès a ambients estressants, i els usuaris de vegades poden tenir reaccions imprevistes. El gos de teràpia s’ha de sentir còmode i tranquil en qualsevol circumstància, i ha de voler col·laborar i treballar en tot moment. Han de ser molt sensibles per saber com han de comportar-se amb cada persona, i també deixar-se guiar pel tècnic.