Serveis Terapèutics

Serveis Terapèutics

TERÀPIA ASSISTIDA AMB ANIMALS

Serveis Educatius

EDUCACIÓ ASSISTIDA AMB ANIMALS

Altres Serveis

ACTIVITATS ASSISTIDES AMB ANIMALS

Teràpia assistida amb animals

En aquestes teràpies, l’equip de Canis Grup col·labora amb un professional de la salut (fisioterapeuta, logopeda, psicòleg, terapeuta ocupacional…) per tal que el gos es converteixi en un facilitador, un motivador, un reforçador i un mecanisme de suport.

Els objectius els marca el professional, que dirigeix les sessions i n’avalua els resultats, mentre que el tècnic guia el gos, que forma part integral del procés terapèutic.

Les sessions poden ser individuals o en grup. Han de tenir una periodicitat, i han d’estar planificades, dirigides i documentades per l’equip terapèutic responsable.

En aquestes teràpies, l’equip de Canis Grup col·labora amb un professional de la salut. (fisioterapeuta, logopeda, psicòleg, terapeuta ocupacional…)

Necessites un programa a mida?