“Com a professional docent en un dispositiu clínic, penso que dur a terme un taller de lectura amb gossos és una experiència molt enriquidora. Es tracta d’una activitat lúdica però alhora, encaminada a fomentar l’hàbit lector i a treballar les quatre habilitats lingüístiques bàsiques a partir de diferents tasques. El gos és un element motivador que genera un clima relaxat i de confiança que permet als nois i noies mostrar-se més receptius i participatius sense ser jutjats per ningú.”

Lupe León Cáceres

Docent Ministeri d’Educació i E. S.
Govern d’Andorra