“En el camp de la salut mental infantil i d’adolescents, la intervenció assistida amb gossos pot afavorir l’evolució en molts dels nostres joves pacients. Si bé és cert que hi ha pocs estudis al respecte, cada dia hi ha més experiències privades i públiques que ho avalen.

Des del Servei de Rehabilitació Comunitària per a Adolescents del SAAS, hem pogut realitzar dos tipus de grups amb la intervenció de les gosses de Canis Grup: un grup terapèutic i un grup de lectura. Ambdós tenen èxit, atrauen als joves, milloren el clima, motiven a la lectura, al canvi, a l’expressió d’afectes, els treuen momentàniament de l’apatia i permeten una interacció diferent, afavorint la vinculació a un objecte transicional que els permet el canvi cap a altres figures d’aferrament.

La Nit i la Mel exerceixen molt bé aquest paper, amb la direcció de la Laura i les indicacions de qui porta les sessions.
Treballar amb gosses en teràpia dona molt de joc en les sessions, i això ens permet, com a terapeutes, poder ser creatius, imaginatius i pacients, ja que la pròpia relació que s’estableix amb la gossa ja realitza un efecte rehabilitador en l’esfera emocional i, a la vegada, poder observar com es relacionen els pacients entres ells mediats per una gossa (o dues!).

L’any 2017 vam presentar el projecte de treball de competències emocionals amb gossos a les Jornades d’Educació Emocional de la Universitat de Barcelona. La informació es pot trobar a la pàgina web de l’ICE de l’UB.”

Canis Grup

Marta Albert Babot

Psicòloga Clínica
SAAS, Servei de Rehabilitació Comunitària per a Adolescents (SRCA)