Canis Grup

Gos de Teràpia

Dinàmica, afectuosa i divertida

Canis Grup

Gos de Teràpia

Tranquil·la, equilibrada i obedient

Directora de Canis Grup

Fisioterapeuta experta en Intervencions Assistides amb Animals.